Zmiany w sposobie rozliczania faktur VAT za sprzedaż

Zmiany w sposobie rozliczania faktur VAT za sprzedaż

W związku ze zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług i wprowadzeniem tzw. Białej Listy Podatników VAT, od 1 stycznia 2020 roku ulegają zmianie warunki rozliczeń sprzedaży domen dla użytkowników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni. Poniższy dokument opisuje zmiany, jakie nastąpią w sposobie rozliczeń. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym opisem, a szczególnie z sekcją „Co muszę zrobić?” znajdującą się na końcu wpisu.

Wprowadzane zmiany nie dotyczą podatników zarejestrowanych w serwisie jako podatnicy VAT-UE, a także użytkowników niebędących podatnikami VAT. Rozliczenia sprzedaży dla tych użytkowników nie ulegną zmianie.

Dlaczego wprowadzamy zmiany?

Znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług wprowadza tak zwaną Białą Listę Podatników VAT, czyli rejestr zawierający dane o podatnikach zarejestrowanych na potrzeby podatku VAT. W rejestrze tym wpisane są m.in. numery rachunków bankowych znajdujących się w posiadaniu podatnika. Przelewy dotyczące transakcji na kwoty wyższe niż 15 tysięcy złotych muszą być wykonywane na jeden z rachunków wykazanych w tym rejestrze; w przeciwnym wypadku na nabywcę nakładane są sankcje przewidziane w ustawie.

W związku z tym, przy sprzedaży domeny lub domen za kwotę powyżej 15 tysięcy złotych, będziemy zobowiązani do wypłaty należności bezpośrednio na konto bankowe sprzedającego wykazane na Białej Liście Podatników VAT.

Ponadto, z ustawy o podatku od towarów i usług wynika ogólny obowiązek zachowania należytej staranności podczas rozliczania faktur VAT, w tym sprawdzenia czy kontrahent wystawiający fakturę VAT jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Wybór metody wypłaty środków

Obecny proces sprzedaży domeny dla podatników VAT wygląda następująco:

  1. Kupujący płaci za domenę, a kwota sprzedaży (po potrąceniu prowizji) pojawia się na liście „Nierozliczone sprzedaże”.
  2. Aby otrzymać środki ze sprzedaży, sprzedający wystawia nam i wczytuje do serwisu fakturę VAT. Przed wczytaniem faktury, dostępny jest szablon faktury wskazujący jak poprawnie wystawić fakturę.
  3. Faktura jest sprawdzana przez dział księgowy i, jeśli jest wystawiona poprawnie, środki ze sprzedaży zostają dodane do konta sprzedającego w AfterMarket.pl.

Po zmianach, w procesie tym dojdzie jeszcze jeden krok: przed wczytaniem faktury, sprzedający musi wybrać sposób rozliczenia środków: na saldo konta w AfterMarket.pl (jak obecnie) lub przelewem na konto wskazane na Białej Liście Podatników. Wygenerowany szablon faktury zostanie dostosowany do wyboru użytkownika; wczytywana faktura sprzedaży będzie zatem musiała zawierać adnotację:

  • W przypadku wypłaty środków na saldo: „Sposób zapłaty: Zasilenie salda w serwisie AfterMarket.pl”
  • W przypadku wypłaty środków na konto: „Sposób zapłaty: Przelew na rachunek bankowy numer_rachunku

Wypłata na saldo będzie możliwa tylko w przypadku, gdy suma kwot transakcji zawartych na fakturze będzie wynosić nie więcej niż 15 tysięcy złotych brutto.  Należy tutaj pamiętać, że termin „transakcja” odnosi się do całej transakcji sprzedaży danej domeny, tak więc:

  • W przypadku sprzedaży ratalnej, brana jest pod uwagę całkowita kwota sprzedaży. Tak więc, jeśli sprzedajesz domenę w 10 ratach po 1600 zł, kwota transakcji to 16000 zł i każda z rat musi być wypłacona na konto bankowe.
  • W przypadku dzierżawy domeny, brana musi być pod uwagę suma wszystkich czynszów dzierżawy. Ponieważ jednak nie da się z góry stwierdzić, jak długo będzie trwać dzierżawa (zwłaszcza w przypadku dzierżawy na czas nieokreślony), niestety każdy przychód z dzierżawy musi być wypłacony na konto bankowe.

Gdy suma kwot transakcji zwartych na fakturze będzie wyższa niż 15 tysięcy złotych, możliwe będzie tylko wybranie wypłaty środków na konto bankowe.

Wybór konta bankowego do wypłaty

Jeśli zdecydujesz się na wypłatę środków na konto bankowe, będziesz musiał także wskazać numer swojego konta bankowego. Nasz system pobiera numery kont bankowych Twojej firmy z Białej Listy podatników VAT. Dlatego też ważne jest, abyś uzupełnił dane znajdujące się w tym wykazie o wszystkie numery rachunków bankowych Twojej firmy, na które chcesz otrzymywać środki.

Po uzupełnieniu numerów rachunków bankowych, powinny one pojawić się na liście podczas wyboru sposobu rozliczenia faktury. Jeśli tak się nie stanie, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta, który wczyta ponownie dane z Białej Listy Podatników.

Weryfikacja własności konta

Celem zachowania należytej staranności podczas księgowania faktur VAT, przed wypłatą środków na saldo Twojego konta w AfterMarket.pl musimy także upewnić się, że wczytana faktura została faktycznie wystawiona przez firmę, której dane na niej widnieją. Taka weryfikacja nie jest konieczna gdy środki trafiają na konto bankowe – w tym wypadku numery rachunków bankowych pobieramy bezpośrednio z Białej Listy Podatników dla numeru NIP wykazanego na fakturze.

Weryfikacja polega na upewnieniu się, czy Twoje konto w AfterMarket.pl rzeczywiście należy do firmy, której dane zostały wpisane w ustawieniach konta. W tym celu prosimy, abyś zasilił swoje konto, przelewając dowolną kwotę z jednego z rachunków Twojej firmy wskazanych na Białej Liście Podatników VAT. W ten sposób będziemy mieli pewność że dane podane w ustawieniach Twojego konta są prawdziwe. Wpłaty możesz dokonać przelewem tradycyjnym lub elektronicznym (na przykład przez mTransfer).

Jeśli zasilałeś już swoje konto w naszym serwisie za pomocą przelewu, jest całkiem możliwe że Twoje konto zostało już zweryfikowane. Aby to sprawdzić, wybierz z menu serwisu opcję „Konto”, a następnie kliknij odnośnik „Weryfikacje konta” znajdujący się pod nagłówkiem „Dane konta”. Jeśli Twoje konto nie zostało jeszcze zweryfikowane, otrzymasz możliwość natychmiastowej weryfikacji poprzez wykonanie przelewu na kwotę 1 zł.

Co muszę zrobić?

Aby przygotować się do zmian w sposobie rozliczeń sprzedaży, jeśli planujesz sprzedawać domeny w naszym serwisie upewnij się że:

  • Biała Lista Podatników VAT zawiera aktualne dane Twojej firmy, w tym numery rachunków bankowych na które chcesz otrzymywać wypłaty środków.
  • Twoje konto w AfterMarket.pl zostało zweryfikowane poprzez przelew z jednego z rachunków wykazanych na Białej Liście Podatników.

Kategorie:

Michał Pleban

Master of disaster.