Registry Lock – jak chronić domenę przed kradzieżą?

Registry Lock – jak chronić domenę przed kradzieżą?

Registry Lock to usługa zapewniająca najwyższy poziom ochrony domeny przed kradzieżą. Polecana jest szczególnie firmom i instytucjom, a także osobom, którym zależy na maksymalnym zabezpieczeniu wybranych adresów.

Do najpoważniejszych zagrożeń, z jakimi powinny liczyć się firmy i organizacje działające w internecie, należą próby tzw. uprowadzenia domeny (ang. domain hijacking). To sytuacje, w których strona trzecia przejmuje adres internetowy, by zakłócić działanie powiązanej z nim witryny internetowej lub wykorzystać domenę do innego typu szkodliwych celów, np. szantażu. Do uprowadzenia domeny może dojść m.in. w następstwie wycieku lub kradzieży danych, zakupienia ich na czarnym rynku lub ataku z wykorzystaniem inżynierii społecznej.

Utrata domeny – ogromne ryzyko dla biznesu

Uprowadzenie domeny jest szczególnie niebezpieczne, gdy pod adresem działa dochodowy biznes. Wówczas każda godzina przerwy w funkcjonowaniu witryny przynosi wymierne straty finansowe i wizerunkowe, może też zagrażać bezpieczeństwu użytkowników serwisu. Uprowadzenie domeny może również posłużyć do przejęcia kontroli nad firmowymi adresami e-mail. Straty spowodowane skutecznie przeprowadzonym atakiem typu domain hijacking mogą być nieodwracalne. Dlatego zagrożeniu warto zapobiegać zawczasu – a najlepiej całkowicie je uniemożliwić.

Registry Lock – najwyższy poziom ochrony domeny

Registry Lock to usługa, która zapewnia najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa w zakresie ochrony adresów z końcówką .pl lub jej subdomeną, np. .com.pl czy .net.pl. Została ona wprowadzona przez NASK w kwietniu 2019 r. i oferowana jest tylko przez niektórych rejestratorów działających na polskim rynku, w tym Aftermarket.pl.

Registry Lock zabezpiecza adres w rejestrze domeny .pl, czyli na najwyższym możliwym poziomie. Usługa chroni nazwę przez próbą jej przejęcia lub usunięcia z rejestru w wyniku cyberataku, błędu lub nieautoryzowanego działania. Uniemożliwia również dokonanie nieautoryzowanych lub przypadkowych zmian administracyjnych (np. zmiany danych abonenta nazwy lub jej transferu do innego rejestratora), które mogłyby mieć szkodliwe następstwa.

Registry Lock uniemożliwia nieautoryzowane modyfikacje na domenie

W przypadku domeny objętej usługą Registry Lock modyfikacje możliwe są wyłącznie za jednoznaczną, świadomą zgodą abonenta. Większość operacji wymaga uprzedniego wyłączenia usługi Registry Lock (do wyjątków należy m.in. przedłużenie domeny). Dezaktywacja wykonywana jest ręcznie przez NASK wyłącznie na wniosek abonenta nazwy. Dzięki tak ścisłym zabezpieczeniom ryzyko kradzieży domeny chronionej usługą Registry Lock jest skrajnie niskie.

Dla kogo przeznaczona jest usługa Registry Lock?

Usługa Registry Lock przeznaczona jest przede wszystkim dla firm i organizacji, które muszą zadbać o najwyższy poziom bezpieczeństwa swoich adresów. Zalecana jest również abonentom, którzy chcą lepiej zabezpieczyć adresy szczególnie dla nich ważne lub mające dużą wartość rynkową.

Uwaga! Registry Lock można uruchomić wyłącznie dla każdej domeny z osobna. Nie można aktywować usługi dla całego konta lub grupy domen.

Poniżej wyjaśniamy, jak włączyć Registry Lock dla wybranej domeny w serwisie Aftermarket.pl.

Jak włączyć Registry Lock dla domeny w Aftermarket.pl?

By włączyć usługę Registry Lock, należy aktywować autoryzację drugiego poziomu na swoim koncie w Aftermarket.pl. Do wyboru są dwie możliwości: autoryzacja za pomocą kodów SMS lub aplikacji Google Authenticator. W celu aktywowania autoryzacji rozwiń zakładkę „KONTO” i w sekcji „AUTORYZACJA” wybierz opcję „Metoda autoryzacji”.

Po załadowaniu kolejnej strony wybierz metodę: autoryzacja za pomocą kodów SMS lub aplikacji Google Authenticator (e-mail jest podstawową formą autoryzacji, która stanowi zabezpieczenie pierwszego poziomu) i zatwierdź wybór, klikając w czerwony przycisk z napisem „Sprawdź szczegóły operacji”.

Zmianę należy zatwierdzić, podając kod autoryzacji, który został wysłany na przypisany do Twojego konta adres e-mail. Sprawdź wiadomość i wprowadź kod do pola oznaczonego napisem „KOD AUTORYZACJI:”, a następnie zatwierdź operację, klikając w czerwony przycisk z napisem „Autoryzuj operację”.

Teraz możesz już uruchomić usługę Registry Lock dla wybranej domeny. W tym celu przejdź do listy Twoich domen (zakładka „DOMENY” → opcja „Lista Twoich domen”) i najedź kursorem na na adres, który chcesz zabezpieczyć. Z szeregu zakładek, które wyświetlą się pod podświetlonym polem, wybierz opcję „Ustawienia”, a następnie na rozwijanej liście kliknij w polecenie „Włącz Registry Lock”.

Po przeładowaniu strony zatwierdź operację, klikając w czerwony przycisk z napisem „Zamów Registry Lock”.

To wszystko! Usługa zostanie uruchomiona a Twoja domena będzie odporna na wszelkie próby cyberataków.

Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania z usługi można znaleźć w Regulaminie usługi Registry Lock.

Kategorie: