Obserwacja i monitorowanie domen. Na czym polegają te usługi?

Obserwacja i monitorowanie domen. Na czym polegają te usługi?

Obserwacja i monitorowanie domen to narzędzia, które pozwalają na otrzymywanie powiadomień na temat upatrzonych adresów. Informacje dotyczą zmian statusu na giełdzie lub w rejestrze i pozwalają lepiej zorientować się w kwestii dostępności danej domeny, np. jej wejściu w stan wygasania. Wyjaśniamy, jak dokładnie działają te usługi i jak z nich korzystać.

Pozyskanie zajętej domeny to często długotrwały proces. W niektórych przypadkach zarejestrowaną nazwę można po prostu odkupić. To najprostszy sposób, który bywa jednak trudny lub niemożliwy do realizacji. Na przykład wtedy, gdy żądana cena przekracza nasze możliwości finansowe bądź pod adresem działa strona lub serwis internetowy. W takiej sytuacji pozostaje czekać na rozwój wydarzeń.

Nie jesteśmy jednak skazani na bezczynność. Na domenę można założyć opcję, która pozwoli na jej przejęcie w przypadku wygaśnięcia nazwy, lub aktywnie ją obserwować. Umożliwiają to dwie usługi dostępne w serwisie Aftermarket.pl:

  • obserwacja domeny i
  • monitorowanie domeny.

Obserwacja domen i monitorowanie domen – na czym polega różnica?

Usługa obserwacji domeny pozwala na otrzymywanie informacji na temat każdej zmiany statusu adresu na giełdzie w Aftermarket.pl – niezależnie od tego, czy jest to nazwa z końcówką .pl, .com czy jakąkolwiek inną. Powiadomienia dotyczą m.in. takich kwestii, jak:

  • wystawienie domeny na aukcji
  • zmiana ceny domeny,
  • dostępność domeny do przechwycenia.

Obserwacja domeny pozwala na szybką reakcję w sytuacji, gdy zmianie ulega jej status, np. gdy zostaje zmniejszona jej cena lub adres nie zostanie przedłużony na kolejny okres rozliczeniowy i stanie się dostępny do przechwycenia. Zwiększa to szansę na pozyskanie domeny niższym – a czasem znacznie niższym – kosztem.

Z kolei usługa monitorowania domen pozwala na otrzymywanie powiadomień dotyczących zmiany statusu domeny w rejestrze. Może zatem dotyczyć każdej nazwy z końcówką .pl lub jej subdomeną (np. .com.pl czy .net.pl), a nie tylko adresu wystawionego na sprzedaż na giełdzie Aftermarket.pl. Jeśli włączysz usługę monitorowania dla wybranej domeny, będziesz otrzymywał od nas informacje na temat następujących zdarzeń:

  • odnowienie domeny,
  • skierowanie domeny na inne serwery DNS,
  • zmiana abonenta domeny,
  • transfer domeny do innego rejestratora,
  • zmiana adresu IP domeny.

Po co korzystać z tego narzędzia? Powody mogą być rozmaite. Monitorując dany adres, jesteś na bieżąco w kwestii jego statusu, co może mieć wpływ na decyzje zakupowe. W niektórych przypadkach pozwala też zorientować się, jakie są plany biznesowe związane z daną domeną lub kto jest jej nowym abonentem.

Jak zlecić obserwację wybranej domeny?

Usługę obserwacji można uruchomić wyłącznie dla domeny wystawionej na giełdzie w Aftermarket.pl po zalogowaniu się do swojego konta. By to zrobić, należy kliknąć w wybrany adres, a po przekierowaniu na przypisany mu landing page (stronę), kliknąć przycisk „Obserwuj domenę”, znajdujący się w sekcji „Informacje o domenie”

Obserwację można również zlecić przez wpisanie domeny do formularza. W tym celu na górnym pasku nawigacyjnym wybierz kategorię „KUPNO”, a z rozwijanej listy w dziale „OBSERWACJA DOMEN” opcję „Obserwowane domeny”.

Na stronie, na którą zostaniesz przekierowany, kliknij w przycisk „+ Obserwuj nowe domeny”.

Następnie wpisz nazwy wybranych domen znajdujących się na giełdzie Aftermarket.pl do edytora tekstu i zatwierdź zlecenie, klikając przycisk „Obserwuj domeny” lub czerwony prostokąt po prawej stronie ekranu.

Łącznie w ramach usługi obserwacji domen dostępnych jest dziesięć rodzajów powiadomień. Domyślnie włączonych jest siedem, jednak usługę można swobodnie konfigurować, by otrzymywać wiadomości dotyczące wybranych (lub wszystkich) rodzajów zmian statusu. Konfiguracji można dokonać, postępując zgodnie z powyższymi krokami, ale przed zatwierdzeniem zlecenia obserwacji lub wchodząc na listę obserwowanych domen (KUPNO→Obserwowane domeny) i wybierając opcję „USTAWIENIA”, wyświetlającą się na czerwono po najechaniu kursorem myszy na wybraną nazwę.

Na nowej stronie zaznacz opcję „Wybierz rodzaj wysyłanych powiadomień”, a następnie wybierz rodzaje powiadomień z rozwijanej listy i zatwierdź operację.

Jeśli chcesz zrezygnować z obserwacji danej domeny, wystarczy, że klikniesz krzyżyk z prawej strony na pasku danej domeny na liście obserwowanych adresów.

Jak zlecić monitorowanie wybranej domeny?

By zlecić monitorowanie domeny, w belce nawigacyjnej na w serwisie Aftermarket.pl wybierz kategorię „DOMENY”, a następnie opcję „Monitorowanie danych WHOIS” (znajduje się w sekcji „NARZĘDZIA”).

Na stronie, na którą zostaniesz przekierowany, kliknij czerwony przycisk „+Monitoruj nowe domeny”, a następnie wpisz nazwy wybranych domen do formularza, który wyświetli się na kolejnej stronie. Zanim zatwierdzisz zlecenie, możesz wybrać sposób monitorowania, określając, czy chcesz monitorować zmiany WHOIS, statusu i adresu IP czy wolisz otrzymywać powiadomienia odnoszące się tylko do jednej lub dwóch z tych kategorii. Gdy dokonasz wyboru, zatwierdź zlecenie operacji poleceniem „Włącz monitorowanie domen” lub czerwonym prostokątnym przyciskiem z prawej strony ekranu.

Pamiętaj, że za darmo możesz monitorować tyle domen, ile masz zarejestrowanych w Aftermarket.pl. Powyżej tego limitu obowiązują opłaty zgodne z cennikiem, który znajdziesz pod adresem: https://www.aftermarket.pl/cennik (sekcja „USŁUGI DLA DOMEN”, zakładka „Monitorowanie WHOIS”). Informację na temat liczby domen dostępnych do monitorowania znajdziesz na stronie „Lista monitorowanych domen” („DOMENY”→ „Monitorowanie danych WHOIS”).

Kategorie: