Jak zalogować się na serwer za pomocą SSH?

Jak zalogować się na serwer za pomocą SSH?

Pakiety hostingowe Biznes i Pro oferują możliwość zalogowania się przez SSH. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie poleceń systemu Linux bezpośrednio na serwerze, na przykład celem doinstalowania pakietów npm. Niniejszy artykuł opisuje, w jakiś sposób uzyskać dostęp SSH do swojego serwera.

Pierwszym krokiem jest wygenerowanie klucza, służącego do uwierzytelnienia logowania. Klucz publiczny to jedyna metoda pozwalająca na dostęp SSH - logowanie za pomocą hasła nie jest obsługiwane.

W systemie Windows klucz można wygenerować na przykład za pomocą narzędzia PuttyGEN. Po uruchomieniu i naciśnięciu przycisku „Generate”, rozpocznie się proces tworzenia klucza. Gdy zostanie on ukończony, klucz można skopiować z pola „Public key”:

Pamiętaj, aby zapisać wygenerowany klucz, klikając przycisk „Save private key” – będzie on potem potrzebny podczas łączenia się z serwerem!

W systemie Linux oraz MacOS można wygenerować, a następnie wyświetlić klucz za pomocą następujących poleceń:

ssh-keygen
cat ~/.ssh/id_rsa.pub

Po wygenerowaniu klucza, należy umieścić go na serwerze. W tym celu trzeba zalogować się do swojego konta w AfterMarket.pl, przejść na listę kont hostingowych, i przy wybranym koncie wybrać opcję „Dostęp” -> „Dostęp SSH”:

Nastąpi przekierowanie do panelu hostingowego, gdzie po naciśnięciu przycisku „Dodaj klucz SSH” wyświetlone zostanie pole w które należy wkleić wygenerowany klucz:

Kolejnym krokiem jest autoryzacja adresu IP, z którego będziesz łączyć się z serwerem. Tylko autoryzowane adresy IP mogą uzyskać dostęp do serwera przez SSH. Kliknij zatem przycisk „Dodaj host dostępowy SSH/MySQL”, aby wpisać adres swojego komputera (jeśli go nie znasz, skorzystaj z narzędzia takiego jak np. www.whatismyip.com aby zobaczyć swój adres IP).

Po dodaniu adresu IP, kompletna konfiguracja dostępu SSH powinna wyglądać więc tak:

Adres IP zostanie autoryzowany po koło 15 minutach od jego dodania. Od tego momentu możesz już logować się za pomocą SSH do swojego konta. W tym celu musisz podać adres IP serwera - możesz poznać go, wybierając opcję „Dostęp” -> „Dedykowany adres IP” na liście kont hostingowych:

Podczas konfiguracji połączenia należy podać następujące dane dostępowe:

  • Nazwa użytkownika: taka sama jak login Twojego konta hostingowego.
  • Adres IP: adres serwera, uzyskany w poprzednim kroku.
  • Rodzaj połączenia: SSH
  • Port: 22

Niezbędne jest także podanie klucza, który został wygenerowany na początku. W aplikacji PuTTY należy to zrobić po wybraniu opcji „Connection” -> „SSH” -> „Auth”:

Jeśli korzystasz z systemu Linux albo MacOS, do nawiązania połączenia wystarczy wykonać polecenie:

ssh login_konta@adres_ip_serwera

I to tyle! Opisana procedura pozwoli Ci na zalogowanie się na konto hostingowe za pomocą SSH, gdzie możesz wykonywać dowolne polecenia systemu Linux.

Kategorie:

Michał Pleban

Master of disaster.