Instalacja aplikacji Node.js na przykładzie Ghost

Instalacja aplikacji Node.js na przykładzie Ghost

W poprzednim artykule pokazaliśmy, jak uzyskać dostęp SSH do swojego serwera. Pora wykorzystać tę wiedzę, i skonfigurować przykładową aplikacją w Node.js. W tym przykładzie będzie to platforma blogowa Ghost, ale w bardzo podobny sposób można zainstalować dowolną inną aplikację Node.js.

Podczas instalacji skorzystamy z instrukcji znajdującej się pod adresem:
https://ghost.org/docs/install/local/

Aby rozpocząć instalację, zaloguj się za pomocą SSH na swój serwis i zainstaluj pakiet NPM za pomocą polecenia:

npm install ghost-cli@latest

Zwróć uwagę, że w poleceniu nie jest używana flaga -g, dzięki czemu pakiet zostanie zainstalowany lokalnie na Twoim koncie. Następnie utwórz katalog, w którym chcesz umieścić aplikację Node.js (na przykład o nazwie „ghost”), i rozpocznij instalację za pomocą poleceń:

mkdir ghost
cd ghost
ghost install local

Teraz pora skonfigurować Twoje konto hostingowe do obsługi właśnie zainstalowanej aplikacji Node.js. Dodaj do swojego konta hostingowego domenę, pod którą ma działać aplikacja, a następnie wybierz opcję „Ustawienia” -> „Ustawienia Node.js”:

Przy domenie, pod którą chcesz uruchomić swoją aplikację, kliknij przycisk „Przypisz instancję”:

Utworzony zostanie numer portu, który należy skopiować do konfiguracji Twojej aplikacji. W przypadku Ghost, plik konfiguracyjny znajduje się bezpośrednio w katalogu, w którym zainstalowałeś aplikację, i ma nazwę config.development.json. Skopiuj jego zawartość do nowego pliku config.production.json i wyedytuj korzystając ze swojego oprogramowania FTP (możesz też skorzystać z menedżera plików w panelu DirectAdmin). W sekcji „serwer” ustaw wartość zmiennej „post” na utworzony numer portu, a „host” na „127.0.0.1”.

Pora uruchomić aplikację. Zaloguj się ponownie na serwer za pomocą SSH i wydaj polecenia:

cd ghost
ghost start

Jeśli nie widzisz żadnych komunikatów błędu, oznacza to że aplikacja została uruchomiona! Jeśli wpiszesz adres strony WWW w przeglądarce, powinieneś zobaczyć stronę główną swojego bloga.

Uruchomiona w ten sposób aplikacja będzie działać dopóki serwer nie zostanie zrestartowany. Aby zabezpieczyć się przed zatrzymaniem aplikacji przy restarcie serwera (na przykład podczas przerwy technicznej), należy dopisać jej uruchomienie do plików startowych. W  tym celu przejdź do panelu DirectAdmin:

W sekcji „Opcje zaawansowane” wybierz „Terminarz zadań (cronjobs)”. W sekcji służącej do definiowania nowego zadania do uruchomienia zaznacz opcję „Uruchamiaj przy starcie serwera”, a w polu „Komenda” wpisz polecenie:

cd /home/twój_login/ghost && /home/twój_login/node_modules/.bin/ghost start

Gdzie, oczywiście, twój_login należy zastąpić loginem Twojego konta hostingowego:

Gotowe! Od tej pory Twoja aplikacja Node.js będzie działać poprawnie.

Kategorie:

Michał Pleban

Master of disaster.