Edycja danych do rejestracji domen

Luty 25, 2008 | Komentarze są wyłączone

Zgodnie z sugestiami użytkowników, sposób definiowania danych do rejestracji domen został zmieniony. Zamiast dotychczasowych pól (“imię” i “nazwisko” oraz “nazwa firmy”), wprowadzone zostało jedno pole “nazwa”, które służy zarówno do podawania imienia i nazwiska w przypadku osoby fizycznej, jak i nazwy firmy przy kontakcie firmowym. Dzięki temu, w danych kontaktu firmowego nie będzie już widoczne imie i nazwisko posiadacza konta, a jedynie nazwa firmy.

Dane istniejących kontaktów nie zostały zmodyfikowane automatycznie. Użytkownicy pragnący usunąć swoje imię i nazwisko z kontaktów firmowych mogą uczynić to na stronie do edycji danych.


Comments

Comments are closed.