Ze względu na powtarzające się przypadki nieopłacania wylicytowanych domen, w serwisie wprowadzone zostały dodatkowe kary. Zgodnie z zapisem regulaminu: “Niewywiązanie się z obowiązku zapłaty za domenę może spowodować ograniczenie lub zablokowanie dostępu do funkcjonalności serwisu bądź skutki prawne”, osoby licytujące w aukcjach a następnie uchylające się od zapłaty będą miały blokowaną przez administratora możliwość licytacji w jakiejkolwiek aukcji.

Od wczoraj obowiązuje także nowy cennik kar za nieopłacenie domeny. Dla domen licytowanych w aukcji (z więcej niż jednym uczestnikiem), nieopłacenie domeny oznacza potrącenie całej sumy za domenę z salda konta, bez prawa do rejestracji tejże domeny.

Wszystkim użytkownikom serwisu przypominam, że złożenie oferty w aukcji domeny oznacza prawnie wiążącą ofertę kupna tej domeny.


Comments

2 Comments so far

  1. cieklokrystaliczny on Czerwiec 19, 2008 3:19

    Rozumiem ideę niemniej sprawa jest bardziej złożona. Ja rejestruję dość sporo domen i sporo monitoruję. Niestety wiele dość szybko traci parametry ruchu (szczególnie te ‘poserwisowe’ lub powiązane z doraźnymi wydarzeniami, ale to nie reguła). Nie jestem zawsze w stanie na czas ich usunąć, zatem niestety muszę zrezygnować z wielu po ich przechwyceniu. Płacę opłatę dodatkową i kropka. tych poważnych, które licytowałem ociekła mi jedna droższa, ale nie było to celowe. Trudno. Jednak potrącanie całej sumy z salda jest przedobrzeniem, 25% to też sporo. Praktyka jest jednak taka, że im więcej dodam do monitoringu tym docelowo więcej zarejestruję, a jeżeli będę się ograniczał to myślę, że w skali globalnej (biorąc też innych pod uwagę) serwis na tej restrykcyjności finansowo straci. A przeciez nie jest nastawiony na krótkotrwały, szybki zysk. Pisze to jako użytkownik bardzo sobie Dropped.pl ceniący. Pozdrawiam

  2. Anonim on Czerwiec 24, 2008 10:08

    ..