Hasła drugiego poziomu

Październik 14, 2008 | 2 Comments

W ramach zwiększania bezpieczeństwa domen zarejestrowanych w Dropped.pl, wprowadzony został mechanizm autoryzacji hasłem drugiego poziomu. Jest to dodatkowe hasło, różne od hasła logowania, które zabezpiecza najważniejsze operacje na domenach.

Podczas pierwszej próby pobrania kodu AuthInfo dla domeny, użytkownik zostanie poproszony o zdefiniowanie hasła drugiego poziomu oraz odpowiedzi na pytania weryfikujące. Odpowiedzi na te pytania będą używane podczas zmiany hasła drugiego poziomu lub w przypadku jego zapomnienia. Zalecane jest wybieranie takich pytań, na które nie będą znać odpowiedzi osoby postronne. Można także zdefiniować własne pytanie celem dalszego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

Obecnie autoryzacja hasłem drugiego poziomu wymagana jest podczas pobierania kodu AuthInfo do domeny oraz transferu wewnętrznego domeny pomiędzy kontami. Poprawne podanie hasła drugiego poziomu spowoduje odblokowanie sesji użytkownika na 1 minutę – w tym czasie nie trzeba będzie podawać hasła ponownie.

Hasło drugiego poziomu można także zdefiniować samodzielnie na tej stronie.


Comments

2 Comments so far

  1. wayne on Listopad 6, 2008 5:32

    satisfy

  2. JM Szczypka on Listopad 7, 2008 8:15

    OK