Dzisiaj wprowadzona została zmiana w sposobie wystawiania aukcji własnych domen. Dane abonenta takiej domeny nie będą już zmieniane podczas trwania aukcji na dane serwisu Dropped.pl. Dzięki temu, osoba wystawiająca aukcję uniknie problemów w związku np. z zablokowaniem domeny w wyniku postępowania sądowego – gdyby w tym momencie widniały tam dane serwisu, właściciel domeny utraciłby nad nią kontrolę.

Brak zmiany danych we WHOIS nie oznacza zmian w sposobie prowadzenia aukcji. Nadal, wystawiając domenę na aukcję, użytkownik dokonuje jej cesji na firmę Michau Enterprises LLC celem jej bezwarunkowego przekazania zwycięzcy aukcji. Jedyną różnicą jest to, iż owa cesja tymczasowo nie jest, do czasu zakończenia aukcji, uwidoczniona w bazie WHOIS celem uniknięcia problemów w sporach o domeny.


Comments

2 Comments so far

  1. apple on Marzec 1, 2008 17:47

    “domenę na aukcję, użytkownikdokonuje jej cesji”
    Michau chybazrobiles mbabola ;)

  2. Michau on Marzec 7, 2008 10:08

    Poprawione :)