Dla osób sprzedających domeny w naszym serwsie wprowadzone zostały dzisiaj następujące usprawnienia:

Historia wystawionych aukcji (wraz z odnośnikiem pozwalającym wystawić aukcję ponownie).
Lista sprzedanych domen (wraz z usyskaną kwotą po potrąceniu prowizji – co jest przydatne do wystawienia serwisowi Dropped.pl faktury).

Dzisiaj wprowadzona została zmiana w sposobie wystawiania aukcji własnych domen. Dane abonenta takiej domeny nie będą już zmieniane podczas trwania aukcji na dane serwisu Dropped.pl. Dzięki temu, osoba wystawiająca aukcję uniknie problemów w związku np. z zablokowaniem domeny w wyniku postępowania sądowego – gdyby w tym momencie widniały tam dane serwisu, właściciel domeny utraciłby nad [...]

Edycja danych do rejestracji domen

Luty 25, 2008 | Komentarze są wyłączone

Zgodnie z sugestiami użytkowników, sposób definiowania danych do rejestracji domen został zmieniony. Zamiast dotychczasowych pól (“imię” i “nazwisko” oraz “nazwa firmy”), wprowadzone zostało jedno pole “nazwa”, które służy zarówno do podawania imienia i nazwiska w przypadku osoby fizycznej, jak i nazwy firmy przy kontakcie firmowym. Dzięki temu, w danych kontaktu firmowego nie będzie już widoczne [...]

Faktury zbiorcze

Luty 20, 2008 | Komentarze są wyłączone

W nawiązaniu do nowego sposobu wystawiania faktur, wprowadzam dzisiaj kolejną zmianę ułatwiającą życie użytkownikom. Ponieważ księgowanie wielu faktur (często na niskie kwoty) może być kłopotliwe, od dzisiaj generowana jest jedna faktura zbiorcza za wszystkie operacje wykonane w danym dniu lub miesiącu.

Zmiana sposobu generowania faktur

Luty 19, 2008 | Komentarze są wyłączone

Zgodnie z sugestiami użytkowników, faktury za usługi zakupione w serwisie Dropped.pl będą od dzisiaj generowane w nowy sposób. W miejsce faktur dokumentujących wpłaty środków na konto, faktury będą opiewały na poszczególne operacje (takie jak rejestracja domeny, założenie opcji itp.)

Page 1 of 3123